Revisant el futur

Euroembalaje

Renovar la identitat d’una empresa familiar amb quaranta anys de vida implica un doble repte: ser respectuosos amb la seva història i, alhora, projectar-la cap al futur. Trobar l’equilibri entre el heritage i la necessitat de canvi. Si a això hi afegim un client que sap molt bé de què parla -dissenyar per una marca de packaging és com
vestir un sastre- el repte esdevé encara més estimulant.