El canvi i la raó

Butxaca

Canviar allò que funciona és un risc. I aquest és el risc que vam assumir amb Butxaca: actualitzar una agenda cultural tant consolidada, una revista de capçalera per al seu públic, era un exercici que demanava molt seny i una mica de rauxa. Fugint de canvis bruscs vam optar per simplificar-la buscant la sobrietat formal i cromàtica: en la portada, en els usos tipogràfics o en el tractament de la imatge.