Nova identitat
per a una nova etapa

Broadcaster

Una productora que no vol ser una productora més: o millor dir, que vol ser més que una productora. Broadcaster necessitava una nova imatge per afrontar una nova etapa al marge de la producció estrictament televisiva. El treball visual es va acompanyar d’un nou discurs en forma de brand manifesto.